Dansk / Danish
Vælg log-in metode.
Engelsk / English
Choose log in method.

NemLog-in eID person eID legal person

For at logge på Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) som virksomhed.
If you are logging in on behalf of a corporation use this to log on to MAB (The Danish Environmental Protection Agency's Authorization System for use of Pesticides).

Flere detaljer:
  • Repræsenterer du dansk virksomhed log in ved at klikke på “NemLog-in” ikonet.
  • Repræsenterer du udenlandsk virksomhed log in ved at klikke på “eID legal person” ikonet og vælg dit land.
More detalis:
  • If you represent a Danish corporation log in by clicking on the "NemLog-in" icon.
  • If you represent a foreign corporation log in by clicking the "eID legal person" icon and choose your country.