Dansk / Danish
Vælg log-in metode.
Engelsk / English
Choose log in method.

NemLog-in eID person eID legal person

For at logge på Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).
To log on "Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)" (The Danish Environmental Protection Agency's Authorization System for use of Pesticides).

Du har mulighed for at give fuldmagt til en anden person, fx. hvis du ikke har NemID.
Følg anvisningen hos borger.dk på dette link: https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagt
It is possible to grant power of attorney to another person, e.g. if you do not have access to NemLog-in.
Follow the instructions on borger.dk via this link: https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagt

Flere detaljer:
  • Er du dansk borger log in ved at klikke på “NemLog-in” ikonet.
  • Er du udenlandsk borger log in ved at klikke på “eID person” ikonet og vælg dit land.
More detalis:
  • Are you a Danish citizen log in by clicking on the “NemLog-in” icon.
  • Are you a foreign citizen log in by clicking on the “eID person” icon and chose your country.