Tekniske fejl og løsning af disse

Ved tilknytning af sin autorisation til virksomheden kan der opstå fejl, når man logger ind som enten virksomhed eller privat. Almindelige fejlbeskeder er følgende "An error has occurred", "Virksomheden mangler CVR-nummer", "Virksomheden mangler CPR-nummer" og "Der er opstået en teknisk fejl". Disse fejl opstår oftest inden, man kommer ind i MAB og skyldes, at browseren gemmer NEM-ID oplysninger. Hvis der opstår en teknisk fejl efter, man er kommet helt ind i MAB-systemet, bedes der tages kontakt til Miljøstyrelsen, helst hvor der bliver vedlagt et skærmbillede af fejlen, som sendes til info@mst.dk.

For at løse fejlen i MAB, kan man slette cookies, vælge at bruge en anden browser (Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox), eller skifte til en anden computer. Oftest vil sletning af cookies afhjælpe problemerne. Sletning af cookies gøres hver gang, man har været logget ind, ellers kan problemet oftest opstå igen. Efter man har slettet cookies, skal browseren lukkes og åbnes igen.

Herunder kan der findes vejledninger til sletning af cookies på de forskellige browserere:

Google Chrome

Internet Explorer

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Hvis fejlløsninger ikke virker, kan der tages kontakt til Miljøstyrelsens Informationscenter. Inden dette gøres, bedes Google Chrome installeres samt TeamViewer, hvis muligt. E-mail: info@mst.dk og tlf: +4572544466

Grundet nye sikkerhedsforanstaltninger fra NETS, kræver online handel med betalingskort en to-trins godkendelse.
Her kan du finde en guide til opsætning af to-trins godkendelsen